Hakkında

1992 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı, teknik çeviri, yazınsal çeviri, sözlü çeviri alanlarında, sektörde yeniliklere uyum sağlayabilen, meslekleşme konusunda farkındalığı yüksek çok yönlü çevirmenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Bölümümüz, 1999–2000 öğretim yılında açılan yüksek lisans ve 2007–2008 öğretim yılında açılan doktora programlarıyla çeviri ve çeviribilimin tüm alanlarında uzmanlaşmış, bilimsel araştırma yapabilen, bilgilere erişme, değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmış çevirmenlerin, araştırmacıların ve akademisyenlerin yetişmesini amaçlamaktadır.

 

Bunun yanı sıra 2020-2021 öğretim yılından itibaren, Bölümümüz bünyesinde bir akademik yıl sürecek Fransızca Hazırlık sınıfı uygulaması başlatılmaktadır. Bu sayede Fransızca bilmeyen öğrencilere de kapı açılmasıyla Bölümümüzden daha çok öğrencinin yarar sağlaması mümkün olacaktır.

 

Bölümümüz; 3 Profesör Doktor, 4 Doçent Doktor, 3 Öğretim Görevlisi Doktor, 3 Araştırma Görevlisi Doktor, 3 Öğretim Görevlisi ve 3 Araştırma Görevlisiyle güçlü bir akademik ekipten oluşmaktadır.

 

Öğrenciler, dört yıllık lisans eğitimi boyunca uzmanlaşmaya yönelik temel meslek derslerini, zorunlu İngilizce derslerini ve seçimlik dil dersi olarak da İtalyanca ya da Almanca derslerini alabilmektedirler. Ayrıca öğrencilerimiz IV. yarıyıl sonundan itibaren, alanlarıyla ilgili bir kurum, kuruluş ya da şirkette 2 dönem staj yapmaktadırlar. Bu stajlar hem öğrencilerin deneyim kazanmaları, hem de öğrencilik dönemlerinden itibaren iş dünyasının kapısını aralamalarına olanak sağlanması ve gelecekteki iş hayatlarının şekillendirilmesi açısından önem taşımaktadır. Öğrencilerimiz VIII. yarıyılda bir Bitirme Çalışması hazırlayarak mezun olmaktadırlar.