Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Doktora

Bölümümüzün lisansüstü bünyesinde yer alan Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Doktora Programı ülkemiz bilim dünyasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Yapılan çalışmalarla çeviribilim alanında bilimsel düşüncenin geliştirilmesi, çeviribilimin uygulama alanına zengin verilerle hizmet edilmesi, alanın Türkçe terminolojisinin oluşturulmasına katkıda bulunulması ve çevrimdışı olduğu kadar çevrimiçi mecralarda yeni çalışmalara da odaklanılması özellikle hedeflenmektedir. Program, çeviriyi bağımsız ve bilimsel bir araştırma alanı olarak ele almakta ve bu bağlamda kuramsal, tarihsel, eleştirel ve yöntemsel alanlarda bilimsel araştırmalar yapılmasına uygun ortamlar yaratmaktadır. Kültürel ve toplumsal süreçlerin araştırılması sosyoloji, yazınbilim, göstergebilim, çeviri tarihi, budunbilim, metinlerarasılık, çeviri eğitimi, siyasetbilim, yeni medya çalışmaları gibi farklı disiplinlerarası ve disiplinlerötesi bakış açıları çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

 

Öğretim Planı ve Ders İçerikleri hakkında daha fazla bilgi için TIKLAYINIZ.