Staj

 

 

 

 

 

Sevgili Öğrenciler,

 

Staj süreciniz boyunca izlemeniz gereken adımları aşağıda özet olarak görebilirsiniz.

 

Staj dosyanızı hazırladıktan sonra belgelerinizin fotoğrafını çekip bize maillerseniz bizden ve bölüm başkanlığından ıslak imza almaya gelmeden önce kontrolleri sağlayıp eksik ya da hatalı belgeniz var ise gerekli düzeltmeleri yapabilmeniz için vaktiniz olur.

 

Stajla ilgili sormak ya da danışmak istediğiniz konular olursa bize e-mail ile ulaşabilirsiniz. Dosyanızı Bölüme onaylatmaya gelmeden önce komisyon üyeleriyle iletişime geçmeyi unutmayınız.

 

Sigorta işlemlerinizin girişinin zamanında yapılabilmesi için staj evraklarınızı staja başlama tarihinden en geç 10 gün önce bölüme ve dekanlığa onaylatmanız gerekmektedir. 

 

STAJ KOMİSYONU

 

Doç. Dr. Zeynep GÖRGÜLER (zeynepsuter@gmail.com)

Arş. Gör. Dr. Semra BATURAY MERAL (semrabaturay@gmail.com)

Öğr. Gör. Dr. Ozan Erdem GÜZEL (ozanerdemguzel@gmail.com)

 

FR kodlu tüm formlara şu adresten ulaşabilirsiniz:

http://www.bde.yildiz.edu.tr/bde/6/Formlar/106

http://www.kalite.yildiz.edu.tr/sayfa/KaliteDok%C3%BCmanlar%C4%B1/Formlar/339

 

A. Staja başlamadan önce bölüm staj komisyonuna teslim edilmesi gereken evraklar

1. Resminizi, bilgilerinizi, imzanızı içeren ve Firma Onaylı FR-0284 SGK Staj Formu (3 adet)

2. Resminizi ve bilgilerinizi içeren FR-0286 Sicil Formu (1 adet)

3. Staj yapacağınız günleri işaretlediğiniz Takvim (1 adet) (tarafınızdan imzalanmış)

            - Resmi tatil günleri 20 günlük staj süresine dahil değildir.

- Cumartesi/Pazar günleri firmanız mesai yapıyorsa Cumartesi/Pazar tam gün mesai yaptığını gösteren imzalı kaşeli dilekçe için TIKLAYINIZ.

- Akademik dönem içerisinde Cumartesi/Pazar günleri de staj takvimine dahil olacaksa stajın en az 1 gününün hafta içi yapılması gerekiyor.

- Takvimdeki tarihleriniz ile formlar üzerindeki staj tarih aralıklarının aynı olması gereklidir. Lütfen bu hususa dikkat edelim.

4. Firma Onaylı FR-1266 Staj Ücretlerine I?şsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu (1 adet, ücret ödemesi yok ise formun sadece üst kısmının doldurulması gereklidir. Ücret alacaksanız formun sadece alt kısmını doldurup firmaya kaşe+imzalatmanız gerekli. FORMUN HER İKİ KISMI KESİNLİKLE DOLDURULMAYACAKTIR)

Eğer ücret alınacaksa Firma Onaylı FR-1267 Staj Ücretlerine I?şsizlik Fonu Katkısı Başvuru Formu (1 adet-staj yapılacak kuruma kaşe/imza)

5. FR-0285 Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhüt Formu (1 adet)

6. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (1 adet)

7. OBS Haftalık Ders Programı Çıktısı (1 adet) (akademik dönemde staj yapıyorsanız)

8. Transkript (1 adet)

NOT: Belgelerinizi tamamlayıp Bölüm Staj Komisyonu ve Bölüm Başkanlığı’ndan imza ve kaşe aldıktan sonra sigorta işlemlerinizin girişinin yapılabilmesi için Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlık Muhasebe Birimine (Ofis no: A2-15) evraklarınızı iletip çalıştığınız kuruma teslim etmek üzere SGK İşe Giriş Bildirgesi’ni alabilirsiniz.

 

B. Staja başladığınız gün Kurumunuza/Firmanıza teslim etmeniz gereken belgeler:

1. Firma, Staj Komisyonu ve Dekanlık Onaylı FR-0284 SGK Staj Formu (1 adet)

2. Bölüm Başkanlığı Onaylı FR-0286 Sicil Formu (1 adet)

3. FR-1735-YTU? Batı Dilleri ve Edebiyatları İşveren Program Çıktıları ve Amaçları Gerçekleştirme Düzeyi Belirleme Anket Formu (Stajyeri Değerlendirme Anket Formu)

4. SGK İşe Giriş Bildirgesi (1 adet)

 

C. Staj bitiminden itibaren en geç bir ay içerisinde Bölüm Staj Komisyonuna imza karşılığında aşağıdaki belgeleri elden teslim etmelisiniz:

1. İlgili firma Staj Yetkilisi tarafından imzalı ve kaşelenmiş FR-0286 Sicil Formu (kapalı zarfta)

2. FR-1735-YTU? Batı Dilleri ve Edebiyatları İşveren Program Çıktıları ve Amaçları Gerçekleştirme Düzeyi Belirleme Anket Formu (Stajyeri Değerlendirme Anket Formu)

3.  Bilgisayar ortamında doldurulmuş ve Firma kaşeli & imzalı FR 1629 Staj Defterini (spiral ciltli çıktı halinde)

 

* Staj Defteri: FR-1629 Fen Edebiyat Fakültesi Staj Defteri, bilgisayar ortamında doldurmalısınız. İlk sayfada resim ve bilgileriniz yer almalı. Staj Defterinin her sayfası ise firma Staj Yetkilisi tarafından imza ve kaşe ile onaylanmalıdır. Her iş gününe ait rapor, yarım sayfadan az olmamalıdır