FEDEK

 

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı 24 Ocak 2020 itibarıyla Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil- ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'ne başvurarak Kalite Değerlendirme Sürecine girmiş bulunmaktadır. Bu sürecin Programımızın öğrencilerden, öğretim planına, öğretim üyelerinden alt yapı ve donanımlarına, kariyer hedeflerinden program çıktılarına kadar her düzeyde kalitenin yükseltilmesi adına yararlı bir süreç olacağına inanıyoruz.

 

Bölüm Tanıtım Sunumu için TIKLAYINIZ.

 

Program Öğretim Amaçları için TIKLAYINIZ.

 

Program Çıktıları için TIKLAYINIZ.

 

Tarihçe için TIKLAYINIZ.

 

Bölüm Danışma Kurulu için TIKLAYINIZ.

 

Dış Paydaş Bilgi Formu için TIKLAYINIZ.

 

FEDEK Başvuru Kabul Mektubu için TIKLAYINIZ.

 

Bölüm FEDEK Komisyonları için TIKLAYINIZ.

 

Bölüm Ders Dosyası için TIKLAYINIZ.

 

Ders Dosyaları Yönergesi için TIKLAYINIZ.

 

Ders Dosyası Tutanak Yazısı için TIKLAYINIZ.

 

Ders Dosyası Kontrol Tutanağı için TIKLAYINIZ.

 

Ders Dosyası Kapak Şablonları için TIKLAYINIZ.

 

Anket Uygulama ve Değerlendirme Yönergesi için TIKLAYINIZ.

 

Ders Değerlendirme Anketi için TIKLAYINIZ.

 

Mezun Anketi için TIKLAYINIZ.

 

İşveren Anketi için TIKLAYINIZ.

 

İşveren Program Çıktıları ve Amaçları Gerçekleştirme Düzeyi Belirleme Anket Formu için TIKLAYINIZ.

 

Eylül 2018 - Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenen etkinliklerin listesi için TIKLAYINIZ.

 

Etkinlik fotoğrafları için TIKLAYINIZ.

 

Derslik ve laboratuvar fotoğrafları için TIKLAYINIZ.