Skip to main content

Fransızca Mütercim ve Tercümanlık ABD Hazırlık Sınıfı

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı bünyesinde Fransızca Hazırlık sınıfı uygulaması bulunmaktadır. 
 
Fransızca Hazırlık sınıfının öncelikli amacı, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı Lisans Programında öğrenim görecek öğrencilerin, derslerini takip edebilecek, alanlarında araştırma yapabilecek ve çeviri projeleri yürütebilecek düzeyde Fransızca sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirmektir. 
 
Bölümümüz tarafından düzenlenen Fransızca Yeterlik Sınavı’nda başarısız olan, bu sınava girmeyen ya da Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Lisans Programı Hazırlık Sınıfı Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddesinde belirtilen sınavların herhangi birinden aldıkları puanlarla Fransızca yeterliklerini belgeleyemeyen ve yine ilgili maddede muaf tutulan öğrencilerin dışındaki öğrenciler Hazırlık öğretimine devam etmek zorundadırlar. Hazırlık öğretiminde eğitim süresi bir akademik yıldır.
 
Fransızca Mütercim Ve Tercümanlık Lisans Programı Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi için TIKLAYINIZ.