Skip to main content

FEDEK

 

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı 24 Ocak 2020 itibarıyla Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil- ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'ne başvurarak Kalite Değerlendirme Sürecine girmiştir. Bu sürecin sonunda, Bölümümüz FEDEK Akreditasyon Belgesini alarak, 18 Kasım 2021 - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında akredite olmuştur. FEDEK Akreditasyon sürecimizin devam etmesi amacıyla Temmuz 2023 tarihinde Ara Değerlendirme başvurusu yapılmıştır. 

 

Bölüm Tanıtım Sunumu için TIKLAYINIZ.

 

Program Öğretim Amaçları için TIKLAYINIZ.

 

Program Çıktıları için TIKLAYINIZ.

 

Bölüm Özgörevleri için TIKLAYINIZ.

 

Program Öğretim Amaçları ve Kurum, Fakülte ve Bölüm Özgörevleri ile ilgili tablolar için TIKLAYINIZ

 

Tarihçe için TIKLAYINIZ.

 

Lisans Programı hakkında genel bilgi için TIKLAYINIZ.

 

Bölüm Danışma Kurulu için TIKLAYINIZ.

 

Dış Paydaş Bilgi Formu için TIKLAYINIZ.

 

FEDEK Başvuru Kabul Mektubu için TIKLAYINIZ.

 

FEDEK Akreditasyon Belgesi için TIKLAYINIZ.

 

Bölüm Ders Dosyası için TIKLAYINIZ.

 

Ders Dosyaları Yönergesi için TIKLAYINIZ.

 

Ders Dosyası Tutanak Yazısı için TIKLAYINIZ.

 

Ders Dosyası Kontrol Tutanağı için TIKLAYINIZ.

 

Anket Uygulama ve Değerlendirme Yönergesi için TIKLAYINIZ.

 

Ders Değerlendirme Anketi için TIKLAYINIZ.

 

Mezun Anketi için TIKLAYINIZ.

 

İşveren Anketi için TIKLAYINIZ.

 

İşveren Program Çıktıları ve Amaçları Gerçekleştirme Düzeyi Belirleme Anket Formu için TIKLAYINIZ.

 

Aralık 2018 - Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlenen etkinliklerin listesi için TIKLAYINIZ.

 

Derslik ve laboratuvar fotoğrafları için TIKLAYINIZ.

sertifika