Ana içeriğe atla

Kurum Özgörevleri

KURUM ÖZGÖREVLERİ

KÖZ1: Toplum refahını ön planda tutan, hayatı kolaylaştıran, etik, insan öğesini ön plana çıkaran, ülke gelişimine katkıda bulunan, çevreye duyarlı, kültürel değerlere önem veren, işbirlikleri kuran, topluma yüksek kalitede değer kazandıran,

KÖZ2: Araştırma faaliyetlerinde öncülük eden, teknoloji geliştiren, çağdaş bilgiyi teknolojik yöntemlerle üreterek geliştiren,

KÖZ3: Hayat boyu öğretmeyi hedefleyen, analitik düşünen, mükemmeliyet kültürünü benimsemiş, alanında yetkin, girişimci, sorgulayan, yenilikçi, farklı bakabilen, donanımlı, özgüvene sahip, kendi bilgi ve becerisini ifade edebilen, kendi alanında seçkin insanlar barındıran ve yetiştiren,

KÖZ4: Dünya çapında sanatsal ürünler üreten, bilimsel çözümler sunan, disiplinler arası çalışmalar, inovasyonlar ve projeler yapan ve uygulayan bir üniversite olmak.