Ana içeriğe atla

Özgörev ve Özgörüş

ÖZGÖREV

1- Mütercim-Tercümanlık mesleğini tanımak ve meslekteki gelişmeleri sürekli takip etmek.

2- Mütercim-Tercümanlık mesleğinin geçmişten-günümüze geçirdiği süreci bilmek.

3- Meslek etiği, yasal çerçevesi ve deontolojisi hakkında sürekli bilgilerini güncellemek.

4- Mütercim-Tercümanlık mesleğinin yeterliliklerine sahip olmak.

5- Anadilini bütün üslup düzeyleriyle yetkin bir biçimde kullanan, en az iki yabancı dili çeviri yapabilecek düzeyde bilen ve bu çalışma dillerinin ait olduğu kültürleri iyi derecede tanıyan ve izleyen, üçüncü bir yabancı dili temel düzeyde bilen ve geliştirme bilincine sahip olan öğrenciler yetiştirmek. 

6- Mezunları, ulusal ve uluslararası çeviri piyasasında çalışan, kaynak dildeki her türde ve her düzeyde yazılmış bir metnin erek dile çevirisini yapan, çeviri odaklı terminoloji çalışması yapabilmek için gerekli tüm donanıma sahip olan, bireysel ya da belli bir proje ekibi bünyesinde yetkin bir biçimde çalışan, sözlü ve yazılı çeviri türlerini ve piyasadaki uygulama şekillerini bilen ve uygulayan bir bölüm olmak.

7- Mezunları, ulusal ve uluslararası çeviri piyasasında çalışan, kaynak dildeki her türde ve her düzeyde yazılmış bir metnin erek dile çevirisini yapan, çeviri odaklı terminoloji çalışması yapabilmek için gerekli tüm donanıma sahip olan, bireysel ya da belli bir proje ekibi bünyesinde yetkin bir biçimde çalışan, sözlü ve yazılı çeviri türlerini ve piyasadaki uygulama şekillerini bilen ve uygulayan bir bölüm olmak.

8- Çeviri mesleğinin güncel sorun ve çözümlerini  takip etmek.

9- Çevirinin disiplinlerarası ve kültürlerarası doğasının bilincinde olmak.

10- Çeviri dünyasındaki  yenilikleri izlemek.

11- Çevirmenlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak; çevirmenler ve çevirmenlik mesleği hakkında toplumu bilinçlendirmek.

12- Ulusal ve uluslararası kuruluşlar, yurtiçi ve yurtdışı üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve özel sektör ile doğrudan iletişim ve işbirliği içinde olmak.

13- Öğretim elemanlarımızın kişisel gelişimlerine destek vermek.

 

ÖZGÖRÜŞ

1- Çeviribilim alanında çağdaş teknoloji üzerine yapılandırılmış kaliteli bir eğitim sunmak.

2- Öğrencilerimizi terimbilim, sözlükbilim, teknik çeviri, bilgisayar destekli çeviri, çokdilli proje yöneticiliği, yerelleştirme, edebiyat çevirisi ve eleştirisi alanlarında yetiştirmek.

3- Reel sektörün (şu anki ve gelecekteki) gereksinimlerine yanıt vermek.

4- Her alanda mükemmellik ilkesini benimseyerek dünyaca tanınan bir çeviri (bilim) merkezi haline gelmek.