Ana içeriğe atla

Lisansüstü

Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Yüksek Lisans Programı

Program, mütercim tercümanlık alanı, bilişim ve iletişim alanları ile çeviri ve çeviribilim alanlarında gerek akademik etkinlik, gerekse terminolojik anlamda yüksek lisans mezunu uzmanlar yetiştirmektedir. Program, kültürel süreçlerin araştırılması toplumbilim, yazınbilim, ruhbilim, tarih, felsefe gibi farklı disiplinlerarası bir bakış açısı sunmaktadır.

Öğretim Planı ve Ders İçerikleri hakkında daha fazla bilgi için TIKLAYINIZ.

 

Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Yüksek Lisans Programı

Program, çeviri kuramı, çeviri eğitimi, çeviri tarihi araştırmaları, çeviri sosyolojisi, çeviri teknolojileri ve makine çevirisi ile özel alan çevirisi şeklindeki Çeviribilim kapsamındaki ana uzmanlık alanları ile alt-uzmanlık alanlarını kapsamakla birlikte Çeviribilimin yakın disiplinlerarası ilişkide olduğu Dilbilim, Göstergebilim, Edebiyat Araştırmaları, Terimbilim ve Sözlükbilim gibi bilim dallarını da kapsamaktadır. Program bu bağlamda çeviri olgusuna ilişkin zengin, geniş ve bütüncül bir perspektif sunmaktadır.

Öğretim Planı ve Ders İçerikleri hakkında daha fazla bilgi için TIKLAYINIZ.

 

Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Doktora Programı

Program, çeviriyi bağımsız ve bilimsel bir araştırma alanı olarak ele almakta ve bu bağlamda kuramsal, tarihsel, eleştirel ve yöntemsel alanlarda bilimsel araştırmalar yapılmasına uygun ortamlar yaratabilmektir. Kültürel süreçlerin araştırılması toplumbilim, yazınbilim, ruhbilim, tarih, siyasetbilim, felsefe gibi farklı disiplinlerarası bir bakış açısı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Yapılan çalışmalarla çeviribilim alanında bilimsel düşüncenin geliştirilmesi, çeviribilimin uygulama alanına zengin verilerle hizmet edilmesi ve alanın Türkçe terminolojinin oluşturulmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Öğretim Planı ve Ders İçerikleri hakkında daha fazla bilgi için TIKLAYINIZ.