Ana içeriğe atla

Projeler

  • “LAROUSSE LEXIS Sözlüğü’nün Fransızcadan Türkçeye Çeviri” Projesi (2006-2018)

1200 sayfa ve 76.000 madde başlığı olan sözlüğün çevirisi, bölüm elemanlarımızın ve farklı dönemlere ait 80 bölüm öğrencimizin birlikte çalıştığı bölüm içi bir projedir. Bilge Kültür Sanat Yayınevi tarafından basılan sözlük, bu sayıda öğrenciyle yapılan projeler arasında bir ilktir. Her aşamasında eğitim, öğretim, paylaşım, sürekli bir çözüm üretmek, çeviri sektörünü tanımak ve en önemlisi alanla ilgili hukuksal hakları bilmek, etik/deontolojik değerleri öğrenmek adına tüm ekibe çok değerli bir saha çalışması olmuştur.

  • AUF / BECO ve YTÜ arasında gerçekleştirilen “YTÜ’de Fransızca Öğretimi” Projesi (2017-2018)

Bu proje kapsamında Frankofon Başarı Merkezinde üniversite öğrencilerimize ve öğretim elemanlarımıza yönelik ücretsiz Fransızca dil dersleri verilmiştir.  

  • Fransız Yazarları Bibliyografyası : “Flaubert Sans Frontières” Projesi (2014-2016)

Bu proje çerçevesinde Gustave Flaubert’in Uluslararası Platformda Alımlanması üzerine çalışılmıştır. Bütçesi 18.000 avro olan projenin ortakları arasında Rouen Üniversitesi CÉRÉdI Merkezi (Fransa) ve Jean Moulin-Lyon III Üniversitesi CERCC-ENS Merkezi (Fransa) bulunmaktadır. “Flaubert sans frontières” proje çıktılarına aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

http://flaubert.univ-rouen.fr/traductions/index.php

  • LLP (Hayatboyu Öğrenme); KA2 IPHRAS (01.01.2013 – 31.12.2014) – Interphraseologie für Studien- und Berufsmobile (Avrupa Birliği Öğrenim ve Çalışma Hareketliliğine Yönelik Çok Dilli Frazeoloji Modülleri Tasarımı ve Online Öğretimi). (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), 530962-LLP-2012-DE-KA2-KA2MP. Yürütücü Kurum: VHS Thüringen. www.iphras.eu

 

  • “YTÜ Frankofon Başarı Merkezi” Projesi (2013)

AUF, BECO ve YTÜ Rektörlüğü tarafından yürütülen uluslararası bir projedir. Proje kapsamında, kurulan Frankofon Başarı Merkezi (Kışla Binası B-1012) 03.12.2013 tarihinde açılmış ve etkinliklerine başlamıştır. Frankofon Başarı Merkezi üniversite düzeyinde Fransızca dil ve kültür eğitimini, etkinliklerini yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuş gerekli pedagojik kaynaklara ve teknik donanımlara sahip bir eğitim ortamıdır.

  • Erasmus Intensive Program LLP (8-18.09.2012) – “Food and Cultural Identity: between the Market, the Humanities and the Social sciences”, 2012-ERA-IP-8, Bulgaria, Yürütücü Kurum: New Bulgarian University.

 

  • “YTÜ AB Ofisinin Kurulması ve Yürütülmesi” Projesi (2003-2010)

Yıldız Teknik Üniversitesi 2003 yılında ilk kez Ulusal Ajansla imzaladığı anlaşmayla ERASMUS programına başlamıştır. Bölümümüz programın sistemini oluşturarak AB Ofisini kurmuş ve YTÜ’de bu sürecin kurumsallaşmasına ön ayak olmuştur.

 

  • “PERMIT”, (Promote Education and Reciprocal Understanding Through Multicultural Integrated Teaching- Çoklu Kültürel Entegre Öğretim Aracılığıyla Eğitim ve Karşılıklı Anlayışın Teşvik Edilmesi) AB Projesi (2008-2009)

Başbakanlığa bağlı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği koordinasyonunda, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yürütülen, kısaltılmış adı PERMIT ve bütçesi 432.230,00 avro olan uluslararası ilk AB projesidir. Proje, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bir sivil toplum diyaloğu geliştirmeyi amaçlamıştır. CA’ Foscari Üniversitesi (İtalya), Primorska Üniversitesi (Slovenya) ve TWAS -The Academy of Sciences for the Developing World (İtalya) ile ortaklaşa yürütülmüştür.

  • Fransız Yazarları Bibliyografyası ve “Guy de Maupassant” Projesi (2004-2008)

Bu proje çerçevesinde Guy de Maupassant’ın Uluslararası Platformda Alımlanması üzerine çalışılmıştır. Projenin ortakları arasında Rouen Üniversitesi (Fransa) ve Flaubert ve Maupassant’nın Dostları Derneği (Fransa) bulunmaktadır.